• Skoki narciarskie

    W ka?dej dyscyplinie sportu s? zawodnicy ciesz?cy si? ogromn? sympati? kibiców bez wzgl?du na osi?gane rezultaty. Maj? oni w sobie to co?, co sprawia, ?e w jednej chwili potrafi? zjednywa? sobie fanów. Kim? takim jest w ?wiecie skoków Szwajcar Simon Amman. Na ka?dych zawodach jest gor?co witany przez kibiców. Urodzony w 1981 roku zawodnik w […]