• Kosze na ?mieci

    Na jego stronach mamy przyjemno?? zaprezentowa? Pa?stwu szerok? gam? koszy, pojemników oraz ró?nego sprz?tu przeznaczonego do utrzymania czysto?ci. Jako tematyczne uzupe?nienie oferty zosta?y w??czone do niej elementy ma?ej architektury znajduj?ce zastosowanie w zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych (kosze, ?cie?ek i ulic. Oferta nasza jest modernizowana na bie??co i uzupe?niana o produkty, których Pa?stwo najcz??ciej poszukujecie. Szczególn? uwag? […]