• Mieszkania do wynaj?cia Katowice

    Pami?tam jak dzi?, jak poinformowa?em rodziców, ?e si? wyprowadzam, ?eby poszuka? przeznaczenia w innym mie?cie. I ni st?d ni zow?d uderzy?a mnie rzeczywisto??. Poszukiwanie pracy, mieszkania do wynaj?cia, Katowice nagle nie s? ju? takie przyjazne, chocia? to by?y akurat tylko pozory. Prac? uda?o si? odnale?? po znajomo?ci. Na szcz??cie w firmie do jakiej trafi?em dzia?a? […]

  • Jachty na mazurach

    Niezapomniane, w pozytywnym tego s?owa znaczeniu, wczasy to utopia ka?dego z nas. Dla mi?o?ników k?pieli, nie tylko w s?o?cu, lecz tak?e w czystej i orze?wiaj?cej wodzie, a tak?e przygód po??czonych z rejsami jachtem, Mazury tworz? wspania?y cel wakacyjny. Najlepsze firmy czarterowe proponuj? swoim klientom pi?kne jachty, nadzwyczaj korzystne ceny, bezpiecze?stwo, sta?y dost?p do prognoz warunków […]