• gabinet psychologiczne kielce

  Każdy boryka się z własnymi problemami, które zdarzają się na co dzień . Lecz nie wiele ludzi szuka pomocy, gdyż nie wie gdzie jej szukać. Dlatego też dzielimy się własnymi przeżyciami aby w przyszłości uniknąć problemów, obaw, domyśleń…W współczesnych czasach już coraz mniej mówi się o problemach młodzieży,dorosłych. Albowiem obawy związane ze złym odebraniem przez […]

 • Pomoc psychologiczna dla najm?odszych

  Psycholog, neurolog, psychiatra? Na sam? koncepcja o tych s?owach je?y ci si? w?os na makówce? Nie przejmuj si? tym, i? po??dasz pomocy takiego speca. Czasy, jak wiara wstydzili si? swoich zak?óce? aktualnie dawno wygas?yby. Dzi? chodzenie do psychologa jest czym? do g??bi normalnym, zwyk?ym. Dzisiejszy glob potrzebuje od nas trwa?ej produkcji, wyrzecze?, wysi?ku, tempa. Wiele […]

 • Psychologia dzieci?ca

  Tak aby by? w ca?o?ci krzepkim obywatelem musisz zadba? nie wy??cznie o zdrowie fizyczne, tymczasem zarówno i o zdrowie psychiczne. Jest ono analogicznie wa?ne, bowiem doprowadzenie a? do zak?óce? o pod?o?u psychologicznym by? mo?e spowodowa? silny upadek na zdrowiu, i tak?e powa?ne infekcje, aktualnie nie tylko dotycz?ce mózgu, jednak i cia?a. Wskutek tego te? potrzebne […]

 • Walcz ze stesem

  Czy stres szkodzi? Powszechnie panuje taka opinia, ?e stres jest ujemnym zjawiskiem i ma niedobry wp?yw na ludzki organizm. Ale czy to prawda? I tak i nie. Media spopularyzowa?y z?? opinie stresowi. Przypi??y tak? ?atk?, wszelkim sytuacjom stresogennym i u osób nie?wiadomych stosownej definicji stresu, wygl?da on jako ostatnie z?o. Ale czy tak musi by?? […]

 • Stres

  Czy stres szkodzi? Powszechnie panuje taka opinia, ?e stres jest ujemnym zjawiskiem i ma szkodliwy wp?yw na ludzki organizm. Ale czy to prawda? I tak i nie. ?rodki masowego przekazu rozpropagowa?y z?? opinie stresowi. Przypi??y tak? ?atk?, wszystkim sytuacjom stresogennym i u osób nie?wiadomych w?a?ciwej definicji stresu, wygl?da on jako ostatnie z?o. Ale czy tak […]

 • sytuacje stresogenne

  Czy stres szkodzi? Powszechnie króluje taka opinia, ?e stres jest negatywnym zjawiskiem i posiada niekorzystny wp?yw na ludzki organizm. Ale czy to prawda? I tak i nie. Massmedia wykreowa?y z?? opinie stresowi. Przypi??y tak? ?atk?, wszystkim sytuacjom stresogennym i u osób nie?wiadomych stosownej definicji stresu, wygl?da on jako ostatnie z?o. Ale czy tak musi by?? […]