• http://www.bartlomiejspeth.net/

    Piryn (bułg.: Пирин = Pirin) – prążek górskie w południowo-zachodniej Bułgarii. Najwyższym szczytem jest Wichren (2914 m n.p.m.) o współrzędnych geograficznych 41°45′50″N 23°25′30″E. Pasmo rozciąga się na przestrzeni ok. 40 km (od północnego zachodu do południowego wschodu). Jego szerokość wynosi ok. 25 km. Większość obszaru objęta jest ochroną Parku Narodowego Pirynu. Nazwa gór pochodzi odkąd […]

  • http://www.bartlomiejspeth.com/

    Krajobraz termin wieloznaczny, praktyczny w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), niekiedy różnie definiowany natomiast interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym fraza „krajobraz” używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, panorama zimowy, pejzaż malowniczy, ładny, zniekształcony itd.). Najogólniej w ciągu pejzaż uważa się wsio cech przyrodniczych oraz antropogenicznych wyróżniających http://www.bartlomiejspeth.com/oznaczony teren, całość typowych […]