• Czy bi?uteria ?lubna musi by? nietypowa

    W czasach, w których cenione jest przede wszystkim to, co nietypowe wybór bi?uterii, w której mamy pojawi? si? w dniu w?asnego ?lubu okazuje si? nie lada wyzwaniem. Nie ka?da przysz?a panna m?oda zachwyca si? widz?c bransoletki wykonane ze szk?a, niekiedy za? mo?na odnie?? wra?enie, ?e tylko w nich b?dzie si? wygl?da?o naprawd? modnie. Na szcz??cie najbardziej znani kreatorzy mody ?lubnej znajduj? s?owa pocieszenia, które powinny trafi? do przekonania tradycjonalistkom, w ich mniemaniu atrakcyjne wizualnie i modne jest bowiem przede wszystkim to, w czym sama panna m?oda wygl?da dobrze. Je?li jest to rozwi?zanie nietypowe – bardzo dobrze, nie powinno si? jednak krytykowa? i tych pa?, którym do szcz??cia wystarczaj? kolczyki srebrne znanego producenta nie maj?ce w sobie niemal nic z tak popularnej ostatnio ekstrawagancji. Niekiedy mo?na zreszt? przekona? si? i o tym, ?e nawet najbardziej typowa bi?uteria srebrna mo?e zachwyca? nie mniej ni? oryginalne rozwi?zanie, je?eli tylko b?dzie ona dobrana we w?a?ciwy sposób do reszty stroju, nie warto zatem na zapas martwi? si? o to, ?e typowa bi?uteria ?lubna sprawi i? panna m?oda straci na znaczeniu w oczach modnych go?ci.