• inwalidzkie wózki nidk

    Nadchodzi ten czas, w którym, jak co roku od dziesięciu już lat możemy ubiegać się o dofinansowania z pfron na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Od ubiegłego roku dofinansowania w kierunku nabytku nowych wózków inwalidzkich elektrycznych przejęły od pfron samorządy terenowe. Użytkownicy wózków zakupionych z subsydiów w latach wcześniejszych mogą również zrobić użytek z dofinansowania na utrzymanie wózka inwalidzkiego elektrycznego w sprawności technicznej. Jak już napomknąłbym od roku wnioski składamy do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Elektryczne wózki inwalidzkie to tylko fragment sprzętu, jaki służy wszelkiego dnia ludziom niepełnosprawnym ruchowo. Ta pozostała część być może być podzielona na sprzęt ortopedyczny fundowany ze środków nfz również sprzęt rehabilitacyjny taki, który nie jest dotowany z nfz tylko przez lokalne samorządy, to znaczy pcpr oraz mops. Do rodziny sprzętu ortopedycznego w zakupie, którego pomaga nam nfz są: wózki inwalidzkie również akcesoria zaopatrzenia comiesięcznego gatunku worki, cewniki. Jeżeli chodzi o oprzyrządowanie ortopedyczny to nfz ma różne limity cenowe oraz czasowe. Znaczy to, że kupując sobie pionizator lub wózek inwalidzki ręczny musimy bardzo dokładnie przemyśleć i dopasować nabycie do swoich potrzeb i możliwości, bo o kolejne dofinansowanie możemy starać się za kilka lat. Pozostaje jeszcze rodzina sprzętu refundowanego tylko, przez pcpr-y i jest to ekwipunek typu łóżka rehabilitacyjne lub ekwipunek toaletowo sanitarne potrzebne niepełnosprawnym. Samorządy terenowe fundują też likwidację barier architektonicznych. W tym składniku możemy otrzymać pomoc w dostrojeniu np. łazienki lub wytworzeniu podjazdu do domu.