• Dlaczego warto sp?dzi? urlop w wielkim mie?cie?

    Urlop nie musi oznacza? wjazdu na wie?, w zapomniane górskie rejony czy odludne zakamarki w?ród mazurskich jezior. Urlop to nie tylko czas na odpoczynek, ale tak?e na pewn? doz? rozrywki. Tej nie znajdziesz poza tzw. cywilizacj?. Zapach górskich ?wierków, odg?os rechotu ?ab w pobliskim stawie czy uczucie przesypuj?cego si? mi?dzy palcami stóp piasku mo?e si? […]

  • Podró? Twoich marze?

    Gdzie chcia?by? wybra? si? na wymarzone wakacje? Ja na przyk?ad marz? o tym aby zobaczy? najwi?ksz? naturaln? dziur? w Ziemi. Znajduje si? ona w Ameryce Pó?nocnej i nazywa si? Wielki Kanion. Znajduje si? on w stanie Arizona. Na dole Wielkiego Kanionu mo?na podziwia? rzek? Kolorado. Samo zej?cie do Wielkiego Kanionu, którego g??boko?? wynosi 1 mil? […]