• Odtwarzacze multimedialne

    Odtwarzacze multimedialne s? to programy dzi?ki którym mo?emy zmieni? nasz domowy komputer w domowe kino lub te? wie?? stereofoniczn?. Na naszej stronie znajduje si? przegl?d najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych mi?dzy innymi znajdziecie tutaj opis programu AllPlayer. Strona zawiera opis programów przeznaczonych zarówno do odtwarzania filmów i muzyki jak i samej muzyki w formacie mp3.

  • Hitman

    Nie ma chyba gracza, który nie s?ysza? o najlepszym zawodowym mordercy na ?wiecie. O kim mowa? Oczywi?cie o Agencie 47. Wyszkolony przez jedn? z agencji, ICA (tak? nazw? nosi agencja) jest najbardziej niebezpiecznym cz?owiekiem na globie. Dlaczego? Bo mo?e sprz?tn?? ka?dego. Wiedz? o tym Ci, którzy mieli okazj? zagra? w gr? z nim w roli […]