• Rekompensata odszkodowanie

    W życiu zdarzają się różnorodne sytuacje, nie wiadomo kiedy możemy paść ofiarami różnych wypadków. Zdarzenia takie jak wypadek w pracy czy wypadek komunikacyjny są bardzo częste i mogą powodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet życiu. W niewielu wypadkach zdarza się błąd medyczny, który może być bardzo poważny w skutkach. Nieważne jaki to wypadek, jeżeli osoba trzecia była za niego odpowiedzialna, jest ona zobowiązana do zapłaty ofierze swoich działań odszkodowania. Mogą być one zarządzane poprzez sąd, albo na bazie określonej umowy między stronami. Współcześnie rolę płatnika odszkodowań przejęły zakłady ubezpieczeniowe, które pobierając obowiązkowe składki na tzw. OC są ustalone do wypłacenia poszkodowanym świadczeń gotówkowych w formie odszkodowania. Poza kierowców, którym wypadek drogowy ma możliwość zdarzyć się najczęściej, do płacenia składek OC są zmuszone też zakłady opieki zdrowotnej, co posiada zabezpieczyć pacjentów na wypadek usterki personelu medycznego podczas leczenia.