• świat stałaby się podobna aż do innych plane

    Mimo upływu wielu lat dobra te będą nadal świadectwem istnienia ludzi, których nie ma natychmiast między nas. Nabierają one ergo coraz większej wartości osobistej, sentymentalnej. Warto dbać, ażeby pamięć o innych przetrwała jak najdłużej, ponieważ jeśli my będziemy pamiętać o swoich przodkach, owo również kolejne pokolenia będą pamiętać o nas. Udzielić odpowiedzi na sondowanie zawarte w temacie mojej pracy nie jest łatwo, bo obszar kulturowy w subiektywnym odczuciu każdej osoby oznacza cokolwiek innego. Jeśli chodzi o całokształt dokonań kulturowych owo właściwie wszystko, co nas otacza. Moje własne odczucia a poglądy związane z kulturą nie odbiegają dalece od momentu definicji tego murning słowa. Kultura w celu mnie owo przede wszystkim to, co tworzą zasoby ludzkie od pokoleń – budownictwo oraz architektura, piękne miasta, ogrody, domy i wszelkie sprzęty, które wypełniają własny dom. To, co tworzyli ręce do pracy przede mną natomiast co jest kontynuowane to i tradycja. Jednym z pierwszych skojarzeń, które nasuwają mi się, kiedy myślę o kulturze owo przemyślenia. Przemyślenia po obejrzanym filmie względnie spektaklu, przeczytanej książce względnie przesłuchanej płycie. W ostatnim czasie miałam okazję przesłuchać wspaniałą płytę Marcina obuwie Kydryńskiego spośród muzyką regionalną różnych krajów. Utwory spośród Kuby a Argentyny przenosiły mnie myślami w odległe miejsca, oczyma wyobraźni widziałam wąskie uliczki na Kubie, stare samochody i uśmiechniętych ludzi.