• glob

    Gdyby nie owo zjawisko, wysoka temperatura Ziemi wynosiłaby wada 18 stopni Celsjusza. Obecne ocieplanie się naszej planety jest wynikiem rosnącej ilości pary wodnej zaś zanieczyszczeń w atmosferze. Dwutlenek węgla od chwili najdawniejszych czasów pomaga Ziemi w regulowaniu temperatury. Jednak rozwijający się przemysł, motoryzacja, karczowanie lasów, powodują nowoczesność koncentracji dwutlenku węgla a innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Ta zwiększająca się skupienie gazów cieplarnianych uniemożliwia przychodzącej energii opuszczenie Ziemi. Energia oddawana jest mniejsza od przyjmowanej. Temperatura rośnie w takim razie w samej rzeczy długo, aż sklepy modelarskie ustali się nowy jakość równowagi. To z kolei prowadzi do globalnego ocieplenia klimatu na Naszej Planecie. Część gazów dopływających aż do atmosfery jest wynikiem naturalnych procesów zachodzących na Ziemi. Jednak większa część dostarcza działalność przemysłowa człowieka. Ta ostatnia właśnie powoduje rozwój się efektu cieplarnianego zaś podnoszenie się średniej samochody zdalnie sterowane temperatury na Ziemi. Ostatnie zmiany są powyżej wszelką wątpliwość związane z działalnością człowieka. Koncentracja CO2 w powietrzu non stop wzrasta, ponieważ rośliny nie są w stanie zredukować no dużej ilości tego gazu. Nastąpiło w związku z tym zachwianie dotychczasowej równowagi pomiędzy jego ilością wytwarzaną z wykorzystaniem konsumentów (zwierzęta, człowieka a maszyny przez niego stworzone), oraz ilością pochłanianą w procesie fotosyntezy. Rocznie aż do atmosfery trafia 6 gigaton węgla. Żeby mieć warunki przewieźć taką porcja w wagonach pociągu towarowego, zbawienny był ażeby drużyna o długości 1,5 miliona samoloty zdalnie sterowane kilometrów, inaczej 5 baty więcej aniżeli wynosi dystans Księżyca od Ziemi.