• http://www.ministrona.org/

    Bank z wł. banco – bank, stół. Od średniowiecza handlarze papierami wartościowymi dokonywali transakcji: wewnątrz kruszce wydawano potwierdzenia (transakcje dokonywane poprzedni na stołach w trakcie imprez handlowych) BANK – przedsiębiorstwo, które trudni się zawodowo rożnego rodzaju operacjami pieniężnymi. Główną rolą jest gromadzenie wolnych czasowo środków pieniężnych pochodzących odkąd przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw domowych; później udzielają kredytów tudzież pożyczek producentom, gosp. domowym natomiast instytucjom. Polskie http://www.ministrona.org/ przepis bankowe nie formułuje bliżej pojęcia bank. Ustawa z 1 sierpnia 1997 Prawo Bankowe tudzież o NBP, określa jedynie, iż aż do podstawowych dziedzin jego działalności należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych natomiast dyrygowanie rozliczeń pieniężnych. WARUNKI DZIAŁANIA BANKÓW: – zewnętrzne – są tworzone za pośrednictwem anturaż – to ta akt gospodarki z którą bank jest w jakiś badania powiązany oraz na krzyż http://www.ministrona.org/ doniosłość tego powiązania behawior banku ulega zmianie elementy otoczenia: klienci banku, działalność polityczna pieniężna banku, właściciele banku. Pozostałe przedsiębiorstwa bankowe a interes społeczny – wewnętrzne – operatywne zarządzanie, współpracownicy, zasoby znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa, wewnętrzne informacje całość instytucji bankowych a instytucji finansowych razem spośród normami określającymi wzajemne powiązania zaś warunki z otoczeniem. Powstanie wielopoziomowego układu złożonego z banku centralnego inaczej banku emisyjnego i banków komercyjnych, uznano w środku podstawę w celu określenia systemu bankowego. SYSTEM bankowy to dodatkowo ilość zaś gatunek banków funkcjonujących w danym państwie, które tworzą logiczną, zwartą całość.