• Odszkodowania

    Specjalne odszkodowanie zrekompensowania powodowi do zmiennych strat pieniężnych poniesionych poprzez powoda. Przykładowo, dodatkowe koszty, naprawa lub wymiana uszkodzonego mienia, utracone zarobki (zarówno w przeszłości, jak iw późniejszym czasie), strata z niezastąpionych przedmiotów, dodatkowe krajowe koszty, itd. Są one widoczne w działaniach zarówno indywidualnych i handlowych.
    Szczególne szkody ma możliwość obejmować straty bezpośrednie (przykładowo. kwoty wnioskodawca musiał wydać, żeby zniwelować, dylematy) i wtórne lub ekonomiczne straty wynikające z utraconych dochody w biznesie. Specjalne odszkodowanie zasadniczo obejmują odszkodowania i karne odszkodowania za czyn popełniony w miejsce urazu do powoda.
    Odszkodowanie w czyn przyznawane są w znaczącej liczbie sytuacji umieścić wnioskodawcę w położeniu, w którym byłby on miał tort nie odbyło. Odszkodowanie za naruszenie umowy sąw wielu wypadkachudzielane na miejsce powoda w sytuacji, w której byłby on miał kontrakt nie został naruszony.