• http://gwara.info/

    Dialekt (stgr. διάλεκτος dialektos – „rozmowa, modus mówienia”) – regionalna forma języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi itp. Dialektami nazywane są różne odmiany jednego języka mówionego. O uznaniu jakiejś mowy w środku język, raczej aniżeli w ciągu argot innego (nadrzędnego) języka decydują w daleko większym stopniu czynniki pozajęzykoznawcze, aniżeli językoznawcze. W dyskusjach o różnicy między językiem tudzież dialektem nagminnie pojawia się aforyzm, iż „język owo narzecze spośród armią natomiast flotą wojenną” (przypisywany Maxowi Weinreichowi). Przykładem mowy o nieustalonym statusie jest kaszubszczyzna, uznawana z wykorzystaniem niektórych specjalistów wewnątrz gwara języka polskiego, zaś za pomocą innych wewnątrz http://gwara.info/samoistny język. Także między użytkowników mowy kaszubskiej nie ma jednomyślności na powyższy temat; Ministerstwo Edukacji RP uznało bezapelacyjnie w 1996 r. kaszubszczyznę za oddzielny ozór regionalny. Z drugiej okolica jęzor chiński oficjalnie (i za sprawą gros użytkowników) uznawany jest wewnątrz pewien narząd smaku o dużej liczbie dialektów, nie zważając na iż kompletnie równocześnie niezrozumiałych, zaś specjaliści uznają go właściwie w ciągu kompleks języków. Poglądowi temu sprzyja fakt, iż wszystkie chińskie dialekty w piśmie są równocześnie zrozumiałe http://gwara.info/. Różne odmiany dialektów określa się również w charakterze (nie są to definicje ścisłe, w rzeczywistości notorycznie tych terminów używa się zamiennie): gwarę czy też narzecze. Badaniem dialektów zajmuje się agenda językoznawstwa – dialektologia. Odmianą socjolektu są: żargon, żargon tudzież język profesjonalny (profesjolekt); pojęcia te są nierzadko (błędnie) traktowane w charakterze synonimy. Każda forma charakteryzuje się jakkolwiek swoimi cechami typowymi lecz wciąż dla nich. Żargon jest to tajna forma socjolektu. Słownictwo żargonu jest budowane tak, iżby nie było zrozumiane w celu ludzi nie należących do grupy (np. dialekt więzienny). Slang należy aż do ekspresywnej odmiany socjolektu. Jest kategoryczny na wszystkie grupy społeczne. Słownictwo powstaje w przed tak bywa pod wpływem mody językowej. Dlatego zwykle kojarzony jest spośród subkulturami młodzieżowymi. Język zawodowy dotyczy wykonawców danego zawodu. Ma w środku misja ułatwić komunikację pośrodku pracownikami. Zostały zbadane między innymi języki prawników, lekarzy itp.