• Automaty vendingowe

    Kiedy odwiedzam bydgoskie lotnisko to zawsze pij? tam kaw?. Jednak nie w podawan? w barze a z automatu. Zawsze jest super. A zatem takie automaty vendingowe – bo tak sprz?cicho si? zwie – to sprytne maszyny. Generalnie te rozmaite automaty vendingowe maj? si? dobrze.
    Takie automaty maj? rozliczne przeznaczenie. Z kaw? nazywaj? si? kawomaty te automaty sprzedaj?ce s? najpopularniejsze, ale s? równie? z zupami, batonami, herbat?, itp.
    Te automaty sprzedaj?ce funkcjonuj? nie tylko na lotniskach, ale i w szpitalach, urz?dach administracji, na dworcach, uczelniach oraz dajmy na to w szko?ach. S? tak?e tam, gdzie s? poczekalnie – nawet na myjniach samochodowych.
    Jak to mo?liwe, ?e kawka z takiego automatu jest nawet niez?a, ?eby nie rzec smaczna? Wszak wiele wskazuje na to, ?e powinna by? nie?wie?a. Tu nale?y te? doda?, ?e z kawomatów mo?emy mie? kaw? ró?nego rodzaju – capucino, czarn?, espresso, z mlekiem lub bez, z cukrem lub gorzk?.