• Automaty vendingowe

    Kiedy odwiedzam bydgoskie lotnisko to za ka?dym razem pij? tam kaw?. Tyle ?e nie w drink-barze a z automatu. Zawsze jest pyszna. A wi?c takie automaty vendingowe – bo tak sprz?t si? okre?la – to zmy?lne ustrojstwa. Generalnie te rozmaite automaty vendingowe zyskuj? popularno??.
    Takie automaty maj? rozliczne zastosowania. Do kawy zwi? si? kawomaty te automaty sprzedaj?ce najcz??ciej wyst?puj?, ale s? te? z zupami, batonami, herbat?, itp.
    Te automaty sprzedaj?ce dzia?aj? nie tylko w portach lotniczych, ale i w placówkach szpitalnych, urz?dach administracji, na dworcach, uczelniach oraz dla przyk?adu w placówkach o?wiatowych. S? tak?e tam, gdzie s? poczekalnie – nawet na myjniach samochodowych.
    Jak to si? dzieje, ?e kawka z takiego automatu jest nawet niez?a, ?eby nie rzec bardzo dobra? Przeca wszystko wskazuje na to, ?e powinna by? nie?wie?a. Tu trzeba tak?e podkre?li?, ?e z kawomatów mo?na otrzyma? kaw? ró?nego rodzaju – capucino, czarn?, espresso, z mlekiem lub bez, z cukrem lub gorzk?.