• Automaty samosprzedaj?ce Toru?

    Gdy jestem na lotnisku w Bydgoszczy to zawsze pij? tam kaw?. Jednak nie w podawan? w barze a z automatu. Zawsze jest smaczna. A zatem takie automaty vendingowe – bo tak sprz?t si? nazywa – to sprytne maszyny. Ogólnie te wszystkie automaty samosprzedaj?ce Toru? zyskuj? popularno??.
    Takie automaty maj? rozliczne zastosowania. Do kawy maja nazw? kawomaty te automaty sprzedaj?ce maj? najwi?ksze wzi?cie, ale s? tak?e z zupami, batonami, herbat?, itp.
    Te automaty sprzedaj?ce s? nie tylko w portach lotniczych, ale i w placówkach szpitalnych, urz?dach administracji, na dworcach, uczelniach oraz dajmy na to w szko?ach. S? tak?e tam, gdzie s? poczekalnie – nawet na myjniach samochodowych.
    Jak to mo?liwe, ?e kawka z takiego automatu jest nawet niez?a, ?eby nie powiedzie? smaczna? Przeca wiele wskazuje na to, ?e powinna by? nie?wie?a. Tu trzeba te? doda?, ?e z kawomatów mo?emy mie? kaw? ró?nego rodzaju – capucino, czarn?, espresso, z mlekiem lub bez, z cukrem lub bez.