• Albumy fotograficzne

    Na pocz?tek wyja?nijmy, czym jeden produkt od drugiego si? ró?ni. Na rynku s? dwa rodzaje nowatorskich fotoalbumów, do których odbitek si? nie wkleja, bo ju? tam s? – wcze?niej zaprojektowane, ca?ostronicowo. No i teraz kwestia tego projektowania. Przyj??o si?, ?e fotoksi??ki to fotoalbumy w technice poligraficznej – strony s? drukowane na drukarkach cyfrowych. Fotoksi??ki nie otwieraj? si? na p?ask, a wi?c ich wn?trze projektuje si? strona po stronie. Fotoksi?gi s? inaczej skonstruowane. Na dwóch s?siaduj?cych ze sob? kartonach naklejana jest jedna wielka odbitka fotograficzna. Drugi karton ??czy si? tak samo z trzecim, trzeci z czwartym i tak dalej. W efekcie fotoksi?ga w ka?dym miejscu otwiera si? na p?asko. 2 le??ce obok siebie strony to rozk?adówka. Tak wi?c w przypadku fotoksi?gi projekt odnosi si? nie pojedynczej strony a rozk?adówki.
    Oczywi?cie, otwieraj?c? si? na p?ask fotoksi?g? znacznie wygodniej si? ogl?da. Ponadto odbitka fotograficzna ma lepsz? jako?? ani?eli wydruk na papierze kredowym – pomimo ?e projekty przygotowuje si? w tej samej rozdzielczo?ci 300 dpi. Fotka to fotka, a wydruk to wydruk.