• akcesoria do wina

    APS Glass & Bar Supply jest bezpo?rednim importerem i dystrybutorem najwy?szej jako?ci szk?a ameryka?skiej marki Libbey, mikserów i blenderów firmy Hamilton Beach, syropów i puree marki Monin, oraz profesjonalnego sprz?tu barma?skiego, a tak?e tajlandzkiej porcelany Royal Porcelain. Wspó?pracujemy z wieloma firmami, które dbaj? o kompleksowe wyposa?enie obiektów gastronomicznych, realizujemy projekty dla znanych firm alkoholowych, dostarczamy wyposa?enie gastronomii, akcesoria do win do szkó? barma?skich i sklepów, wspó?pracujemy z agencjami reklamowymi.